Gå till innehåll

Från och med 1 mars 2022 är det dags att söka Vistelsestipendium för den kommande sommaren (2022). Vistelsestipendium innebär en eller två veckor fritt boende på Karl Karlssongården, kan sökas genom ansökan per epost eller brev till:

ulf.claesson@lcu.se

Karl Karlssongårdens vänförening
c/o Ulf Claesson
Tallvägen 6
464 40 Åsensbruk

I ansökan skall tidsperiod och motivering anges som medger godkännande enligt nedanstående stadgar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Kallarstugan.jpg
Källarstugan om hösten.

Stadgar

  • Karl Karlssongårdens vänförening erbjuder kostnadsfria vistelsestipendier på gården under sommarmånaderna juni, juli och augusti varje år. Vistelsen kan omfatta en eller två kalenderveckor, varvid tillträde och avresa sker måndagar. I vistelsen ingår tillgång till den gårdsmiljö, historiska odlingsmark och den natur som utgör gårdens ägor.
  • För att komma ifråga för stipendium är ett grundkrav att stipendiaten i vid mening är yrkesverksam som konstnär eller kulturarbetare. Verksamheten skall kunna styrkas i samband med ansökan – det kan ske genom kopior på eller uppvisning av konstnärlig produktion eller dokumentation av etablerad kulturell verksamhet. Referenser bör också lämnas.
  • Efter ansökan utser föreningens styrelse stipendiaten. Styrelsen kan medge att stipendiaten medför en person som sällskap eller som kollega.
  • Utlysning och ansökningsförfarande av stipendiet sker genom styrelsens försorg i de medier och forum som synes tillämpligt för att nå berörda kategorier. Styrelsen beslutar om vilka veckor under de tre månaderna som är tillgängliga varje specifikt år.
  • Föreningen ser gärna att den ansökande har visat särskilt intresse för författaren Karl Karlsson intresseområden, vilka framgår av hans text- och bildproduktion.
  • Föreningen ser gärna att stipendiaten allt efter förmåga medverkar med kulturinslag vid något av de offentliga eller interna kulturarrangemang som föreningen regelbundet anordnar sommartid. På samma sätt anmodas stipendiaten att i någon form rapportera om upplevelserna av vistelsen.

Förhållningsregler i samband med vistelsen.

Vistelsen innebär kostnadsfritt boende i Karl Karlssongårdens källarstuga/skrivarstuga som är fristående och belägen en våning över en äldre källare. Stugan innehåller utöver vardagsrum med öppen spis och sovplats en ”köksavdelning” med rinnande vatten och avlopp, kokplattor, diskbänk, kylskåp, i form av ett s k Trinettkök. Husgeråd finns för enklare matlagning.

Toalett- och duschmöjligheter finns genom tillgång till ett närliggande gammaldags utedass och en avskärmad utomhusdusch (med varmt och kallt vatten) på en plattform av trä på husets baksida.

Stipendiaten har med sig egna lakan, örngott och andra sängkläder, handduk, toalettsaker och vad som i övrigt kan behövas för vistelsen. Städutrustning finns på plats.

Stipendiaten förbinder sig att inför avflyttning städa och i övrigt rengöra utrymmena i akt och mening att därmed låta nästa stipendiat kunna välkomnas av en städad och välkomnande vistelseplats.

Styrelsen för Karl Karlssongårdens vänförening.

Akvarell av Lena Nathorst Westfelt.

Lena bodde på gården i början av juni.

***************************************************

Om ängarna och skymningen.

Bilrelaterade vätskor på bomullsduk.

Bilden gjord av Josefin Östberg Olsson som bodde i källarstugan i slutet av juni.

********************************************************************

Johan Persson bodde på gården i början av juli.

Tonsättning av Karl Karlsson s texter Nyårsnatt och Till avtalat möte.

**********************************************************************

Akvarell av Bo Ljungcrantz som bodde på gården i juli.

************************************************************************

Hans Stengård bodde på gården sista veckan i juli.

Han gjorde då en tonsättning av ”Små soliga gläntor”.

Det stora fältet söder om gården är nu inhägnat med rovdjursstängsel. Värmländska utegångsfår betar gräs och sly så att marken inte växer igen. Till stängslet har vi fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden.

De grå husen vilar ännu i lugn och ro i Anolfsbyn, Skållerud, Melleruds kommun.

Så har de gjort mycket länge, ända sedan 1500-talet. På släktgården Nol i stuga har generation efter generation levat och brukat de små tegarna och skogen med tacksamhet och tålamod.

Här på gården föddes 1921 en gosse, enda barn till Hilma och Gustaf Karlsson. Han fick namnet Karl Adolf Karlsson. Han växte upp bland fem vuxna, de kärleksfulla föräldrarna, de två fastrarna och farmor. När han framöver hade avverkat skolan och konfirmerats och stod på tröskeln till vuxenvärlden kom frågan: ”vad har framtiden att erbjuda?”

Hembygden och fäderna tillika med Gud hade en stark plats i hans hjärta. Han förblev Nol i stuga trogen såsom en fast punkt. Emellertid kan ett flertal epitet sättas på Karl Karlsson, lantbrukare, kyrkoskrivare, söndagsskollärare, natur- och djurälskare, fjällvandrare och fotograf och sist men inte minst poet!

Sedan Karl (Kalle) gått bort 1999 bildades Karl Karlssongårdens Vänförening med stöd av efterlevande hustru Birgit, som även i sitt testamente skänkte hela dödsboets behållning till vänföreningen, att såsom ”Birgits donationsfond” placera tillgångarna på bästa sätt för styrelsen att förvalta med avsikt att gården skall bevaras i ursprungligt skick för framtiden.

Föreningen har regelbundna styrelse- och medlemsmöten på gården om vädret tillåter. En tradition som skapar stor gemenskap bland medlemmar och ortsbor och sommarboende är ”Kalledagen” som alltid firas på midsommardagen med friluftsgudstjänst och kaffeservering. Sedan två år har Vännerna deltagit i Kulturarvsdagen, första gången med poesivandring till friluftskyrkan och förra året en utställning av gårdens textilier ”Kvinnokraft i Anolfsbyn”. Båda har lockat många besökare. Fortsatt deltagande i Kulturarvsdagen kommer att visa Nol i stuga och hedra livsfilosofen och poeten Karl Karlsson som debuterade som författare vid 61 års ålder och som sedan gav ut flera böcker!

Vänföreningen delar varje år ut ett stipendium till ungdom i kommunen som visar intresse för konst och kultur i vid mening. En mindre stuga på gården håller nu på att iordningställas för att kunna ta emot kulturstipendiater som vill tillbringa någon sommarvecka i pastoral miljö med torrdass och utomhusdusch!

Gårdens omgivningar står alltid öppna för den som i stillhet och ro vill vandra i Kalles fotspår.

Gråa äro våra hus,

grå vår väg, vår vardagsmöda,

men vid solnedgången glöda

rutorna av skymningsljus

( Strof från dikten ”Gråa äro våra hus”

ur diktsamlingen Allemans rike och Ingenmans land

Karl Karlsson 1982).

Öppet hus på Karl Karlssongården i Dalsland

Minnesgården efter diktaren Karl Karlsson håller öppet hus och visar hela omgivningen.

Konstutställning:

Karl Karlsson och konstnärerna.

Spelmanslaget Trollpacket framträder kl 12.00

Vänföreningen bjuder på kaffe med dopp samt

berättar om Kalle och hans konstnärsvänner.

Arrangemanget ingår i årets Kulturarvsdagen.

Datum: Söndagen den 8 september

Tid: 

Verksamhetsberättelse 2017

Karl Karlssongårdens vänförening

Grundad: 2000

Fastighet: Dalslandsförfattaren och fotografen Karl Karlssons hem i Anolfsbyn, Skållerud, bestående av sju timrade byggnader, nyuppförda efter laga skifte 1828.

Kontaktpersoner:

Ulf Claesson, Tallvägen 6,

464 40 Åsensbruk, tel. 0733877305

E-post ulf.claesson@lcu.se

Lars Brink, Ör, Torp 7,

464 92 Mellerud, tel. 0530-231 01, 070766 92 92

E-post: lars@larsbrink.se

Hemsida: www.karlkarlssongarden.se

Ordförande: Lars Brink

Vice ordförande: Sten Torstensson

Sekreterare: Vakant

Kassör: Ulf Claesson

Övriga ledamöter: Sonja Eklund, Stig Jonsson, Patrik Stridh,

Medlemsantal: 70

Antal besökare: 250

Föreningens uppgift är att förvalta gården, i bygden kallad ”Nol i stuga”, samt att utveckla den till ett minnesmuseum med verksamheter i Karl Karlssons anda. I långsiktsplaneringen ingår att kunna ge kulturellt verksamma personer veckovisa vistelsestipendium i gårdens skrivarstuga under sommarmånaderna.

Karl Karlsson var en kristet sinnad poet och naturfotograf med natur- och miljövård och kulturhistoria som huvudintressen. Han föddes 1921 och var en mycket beläst autodidakt och gav ut fyra fristående diktsamlingar utöver annan text- och bildproduktion under sin livstid. Karl Karlsson avled 1999 och föreningen har efter Kalles frånfälle fortsatt utgivningen av hans bilder och texter genom olika publikationer.

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls i Skålleruds församlingshem, Bränna, Åsensbruk, den 26 mars 2017. Lars Brink omvaldes som ordförande. Lars Brink är medlem av Sveriges Författarförbund, verksam som akademisk forskare och känd Dalslandsprofil. Han är född och uppväxt i Skållerud och var personlig vän till Karl Karlsson under ett halvt sekel.

Sten Torstensson nyvaldes som vice ordförande. Sten Torstensson är välkänd dalsländsk antikhandlare och kulturhistorisk kunskapare med specialinriktning på svensk allmoge. Till sekreterare omvaldes Maj-Lis Dolk.

Vid årsmötet visade Jan Andersson, Brålanda, kulturhistoriska filmer från det gamla Dalsland, bland annat med temat ”Midsommarfirande i Dals Rostock på 1920-talet.”

Kalledagen

Föreningens årliga arrangemang ”Kalledagen” eller ”Karl Karlssondagen” genomfördes midsommardagen den 24 juni i gårdens samlingslokal. Efter välkomsttal av ordföranden Lars Brink genomfördes en musikgudstjänst ledd av prästkandidaten Eva Marklund. Musiken framfördes av Peter Söderlunds flöjtensemble. Dagen avslutades med att föreningen sedvanligt bjöd på kaffe med hembakat. Mer än hundra personer hade mött upp.

Den 10 september höll föreningen öppet hus som en del av firandet av Kulturarvsdagen, ett riksomfattande hembygdsarrangemang. Lars Brink berättade om Karl Karlsson; Maj-Lis Dolk ledde diktpromenader till gårdens friluftskyrka; föreningen styrelse serverade kaffe med hembakt. En flertal nya medlemmar kunde noteras.

Nytt kök – får på gården

Föreningen har under året inrättat ett serveringskök i mangårds–byggnadens tillbygge vilket har förbättrat gårdens möjligheter för kulturarrangemang. På sikt planerar man att, genom sakkunnig byggnadshistorisk restaurering göra mangårdsbyggnaden mer representativ som exponent för livet i en äldre dalslandsstuga.

Likaså planerar föreningen för en mer levande kulturmiljö genom att i samarbete med närboende fårägare upplåta delar av odlingsmarken till fårbete. Karl Karlsson höll på sin tid gården och omgivningen öppen genom att hålla ett antal får.

Föreningen ser minnesgården över Karl Karlsson som en viktig del av Dalslands kulturarv och där kulturpersonligheter utgör en del av hembygdens historia.