Gå till innehåll

Akvarell av Lena Nathorst Westfelt.

Lena bodde på gården i början av juni.

***************************************************

Om ängarna och skymningen.

Bilrelaterade vätskor på bomullsduk.

Bilden gjord av Josefin Östberg Olsson som bodde i källarstugan i slutet av juni.

********************************************************************

Johan Persson bodde på gården i början av juli.

Tonsättning av Karl Karlsson s texter Nyårsnatt och Till avtalat möte.

**********************************************************************

Akvarell av Bo Ljungcrantz som bodde på gården i juli.

************************************************************************

Hans Stengård bodde på gården sista veckan i juli.

Han gjorde då en tonsättning av ”Små soliga gläntor”.