Gå till innehåll

Verksamhetsberättelse 2017

Karl Karlssongårdens vänförening

Grundad: 2000

Fastighet: Dalslandsförfattaren och fotografen Karl Karlssons hem i Anolfsbyn, Skållerud, bestående av sju timrade byggnader, nyuppförda efter laga skifte 1828.

Kontaktpersoner:

Ulf Claesson, Tallvägen 6,

464 40 Åsensbruk, tel. 0733877305

E-post ulf.claesson@lcu.se

Lars Brink, Ör, Torp 7,

464 92 Mellerud, tel. 0530-231 01, 070766 92 92

E-post: lars@larsbrink.se

Hemsida: www.karlkarlssongarden.se

Ordförande: Lars Brink

Vice ordförande: Sten Torstensson

Sekreterare: Vakant

Kassör: Ulf Claesson

Övriga ledamöter: Sonja Eklund, Stig Jonsson, Patrik Stridh,

Medlemsantal: 70

Antal besökare: 250

Föreningens uppgift är att förvalta gården, i bygden kallad ”Nol i stuga”, samt att utveckla den till ett minnesmuseum med verksamheter i Karl Karlssons anda. I långsiktsplaneringen ingår att kunna ge kulturellt verksamma personer veckovisa vistelsestipendium i gårdens skrivarstuga under sommarmånaderna.

Karl Karlsson var en kristet sinnad poet och naturfotograf med natur- och miljövård och kulturhistoria som huvudintressen. Han föddes 1921 och var en mycket beläst autodidakt och gav ut fyra fristående diktsamlingar utöver annan text- och bildproduktion under sin livstid. Karl Karlsson avled 1999 och föreningen har efter Kalles frånfälle fortsatt utgivningen av hans bilder och texter genom olika publikationer.

Årsmötet

Föreningens årsmöte hölls i Skålleruds församlingshem, Bränna, Åsensbruk, den 26 mars 2017. Lars Brink omvaldes som ordförande. Lars Brink är medlem av Sveriges Författarförbund, verksam som akademisk forskare och känd Dalslandsprofil. Han är född och uppväxt i Skållerud och var personlig vän till Karl Karlsson under ett halvt sekel.

Sten Torstensson nyvaldes som vice ordförande. Sten Torstensson är välkänd dalsländsk antikhandlare och kulturhistorisk kunskapare med specialinriktning på svensk allmoge. Till sekreterare omvaldes Maj-Lis Dolk.

Vid årsmötet visade Jan Andersson, Brålanda, kulturhistoriska filmer från det gamla Dalsland, bland annat med temat ”Midsommarfirande i Dals Rostock på 1920-talet.”

Kalledagen

Föreningens årliga arrangemang ”Kalledagen” eller ”Karl Karlssondagen” genomfördes midsommardagen den 24 juni i gårdens samlingslokal. Efter välkomsttal av ordföranden Lars Brink genomfördes en musikgudstjänst ledd av prästkandidaten Eva Marklund. Musiken framfördes av Peter Söderlunds flöjtensemble. Dagen avslutades med att föreningen sedvanligt bjöd på kaffe med hembakat. Mer än hundra personer hade mött upp.

Den 10 september höll föreningen öppet hus som en del av firandet av Kulturarvsdagen, ett riksomfattande hembygdsarrangemang. Lars Brink berättade om Karl Karlsson; Maj-Lis Dolk ledde diktpromenader till gårdens friluftskyrka; föreningen styrelse serverade kaffe med hembakt. En flertal nya medlemmar kunde noteras.

Nytt kök – får på gården

Föreningen har under året inrättat ett serveringskök i mangårds–byggnadens tillbygge vilket har förbättrat gårdens möjligheter för kulturarrangemang. På sikt planerar man att, genom sakkunnig byggnadshistorisk restaurering göra mangårdsbyggnaden mer representativ som exponent för livet i en äldre dalslandsstuga.

Likaså planerar föreningen för en mer levande kulturmiljö genom att i samarbete med närboende fårägare upplåta delar av odlingsmarken till fårbete. Karl Karlsson höll på sin tid gården och omgivningen öppen genom att hålla ett antal får.

Föreningen ser minnesgården över Karl Karlsson som en viktig del av Dalslands kulturarv och där kulturpersonligheter utgör en del av hembygdens historia.