Gå till innehåll

Gården ”Nol i stuga”

Olof Ljung beskriver gården Nol i stuga

Välkommen till Karl Karlssongården "Nol i stuga" Anolfsbyn.

Framför dalslandsstugan ”Nol i stuga”, uppförd 1828, står fr.v. Karls faster Stina, farmor Sofia, faster Anna, samt föräldrarna Hilma och Gustaf. Fotot är taget något år före Karls födelse 1921.

Nutidens jordbruk med stora enheter, avviker helt från dåtidens brukande av jorden på den gamla släktgården ”Nol i stuga” i Anolfsbyn, Skållerud. Här har poeten Karl Karlssons förfäder, generation efter generation och ända in i medeltid, skonsamt odlat de små tegarna och med nedärvd tacksamhet bärgat en oviss skörd, mot vilken missväxten allt för ofta slog hårt.

Det var här i den lilla nedärvda gården ”Nol i stuga”, som man fram mot nutid kunde höra slagans taktfasta eko från logen och koskällans välkomnande ljud inifrån skogen. Det var här, liksom i Jean Millets tavla, som man fram emot kvällningen, kunde se de gamle i gården, ute på åkerlyckan och med böjt huvud och knäppta händer,  tackade Gud för hälsa och ny skörd, något med det viktigaste – förutom Bibeln - för dessa stillsamma människor.

Poeten Karl Karlsson upplevde dagens samhälle, men levde kvar i de gamles syn på ett hänsynsfullt bevarande av den underbara natur han varit omgiven av, och som gav näring åt hans diktande.

Det är här, som vi inom styrelsen av Karl Karlsson gårdens Vänförening, fått förtroendet att ta över ansvaret efter makarna Birgit och Karl Karlssons bortgång och i poetens anda, för framtiden söka spegla gångna tiders verksamhet i ”Nol i stuga”, samt varsamt underhålla och bevara den sällsynta, åldriga bebyggelsen från 1828.


Av den välbevarade bebyggelsen ses manbyggnaden, i bakgrunden källarstugan och i förgrunden visthusboden, allt uppfört 1828 i samband med utflyttningen från den gamla byn som låg närmare sjön.


Här ses den idoge bonden Gustav vid plogen med makan Hilma och från v. Karls faster Anna samt poeten och sonen Karl.

Se fler bilder från gården Nol i stuga bland fotografierna.