Gå till innehåll

Om Karl Karlsson

Karl Karlsson på fjället.

Karl Karlsson föddes den 10 oktober 1921 på gården Nol i Stuga, Anolfsbyn, Skålleruds församling.

Karl kom att syssla med mycket under sin levnad. Till yrket var han kyrkoskrivare och jordbrukare. Han var därtill en duktig ornitolog och botaniker samt en skicklig fotograf. Han kom sedermera att bli en mycket uppskattad poet och hann med att skriva fyra diktsamlingar vilket är anmärkningsvärt eftersom han debuterade först vid 61 års ålder.

Därtill gavs en CD ut med en del av Karls tonsatta dikter. 1996 skrev Karls vän Sune Eriksson biografin ”På Väg”. Efter Karls bortgång 1999 gav SENU-förlaget ut antologien ”Av solgud en krans” med Karls efterlämnade dikter. År 2002 gav samma förlag ut bildboken ”Allemans land” som innehåller ett urval av Karl Karlssons bästa naturbilder.

Karl medverkade i ett tiotal radioprogram och även i TV med sin poesi. Poeten Karl Karlsson var en tänkande, reflekterande och ödmjuk människa. Hans poesi kom att betyda mycket för många.

Karls uppmaning till oss är

Ödmjukt och kärleksfullt skall människan leva och ge sig tid att begrunda, alltid beredd att dela andra människors börder

Under hans livstid gavs hans dikter ut i fyra volymer:
Allemans rike och Ingenmans land (1982)
Små soliga gläntor (1988)
På väg mot ljuset (1993)
Stjärnvalv och Jordnärhet (1998)

Är du intresserad av att köpa litteratur och CD, kontakta Ulf Claesson 0733 877 305.

Runt om på gården och i naturen finns dikter som föreningen satt upp. Här kan du läsa ett exempel på hans diktning:

    Teddybjörnen

Vår lilla tåliga teddybjörn
gav oss ett mått utav tröst
när vi i tårarnas mörka stund
tryckte den hårt till vårt bröst.
Vår lilla tåliga teddybjörn
hade all tid och förstod.
vår lilla tåliga teddybjörn
styrkte vårt vacklande mod.
Vår lilla tåliga teddybjörn
söker vi världen omkring,
men blott för bländade ögons skull
finner vi alls ingenting.
Ögon, som bländats av guldets glans
Ser inte tryggheten någonstans.