Gå till innehåll

Får på gården

Det stora fältet söder om gården är nu inhägnat med rovdjursstängsel. Värmländska utegångsfår betar gräs och sly så att marken inte växer igen. Till stängslet har vi fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden.